Contact

Giant Frankston
419 Nepean Highway
Frankston,3199
03 9783 3666
info@giantfrankston.com.au

Opening hours

Monday  9.30am - 5pm


Tuesday 9.30am - 5pm


Wednesday 9.30am - 5pm


Thursday 9.30am - 5pm


Friday 9.30am - 5pm


Saturday 9.00am - 4pm


Sunday CLOSED