Contact

Giant Frankston
419 Nepean Highway
Frankston,3199
03 9783 3666
info@giantfrankston.com.au

Opening hours

Monday              9:30am - 5:30pm


Tuesday              9.30am - 5:30pm


Wednesday         9.30am - 5:30pm


Thursday             9.30am - 5:30pm


Friday                  9.30am - 5:30pm


Saturday             9.00am - 4pm


Sunday               Closed